Uitwisselingsprojecten

Stichting Bunkermuseum Den Haag bevind zich in de bevoorrechte positie dat, ondanks het kleinschalige karakter, haar collectie unieke verzamelingen en objecten bevat. Dit is te danken aan de inzet van haar vrijwilligers, de gulheid van donateurs, en een jarenlange geschiedenis op het vlak van verzamelen.

swapOp de nieuwe locatie is 3 maal zoveel te bewonderen als in onze oude bunker te Scheveningen. Naar aanleiding hiervan is al in een vroeg stadium besloten deze verzameling en objecten beschikbaar te stellen voor uitleen. Op dit moment is circa 10% van de collectie te bewonderen in diverse musea en exposities.

Er is een actief uitwisselingsprogramma met andere musea op het vlak van militaria, bunkers, fotografie en modelbouw.

 

Door dit actieve uitwisselingsbeleid is Stichting Bunkermuseum Den Haag dan ook regelmatig in de gelegenheid unieke voorwerpen aan haar bezoekers te tonen. Objecten en voorwerpen die ook niet zouden misstaan in de grote landelijke musea.