Activiteiten

Stichting Bunkermuseum Den Haag is actie op het geschiedkundige, culturele en educatieve vlak. Hier word op verschillende wijzen invulling aan gegeven.

  • vrijwilligers3Gratis openstelling museum voor bezoekers
  • Rondleidingen
  • Workshops
  • Lezingen
  • Uitwisselingsprojecten andere musea
  • Veldonderzoek
  • Studiekring

Voor een uitgebreid beeld van elke activiteit maak uw keuze uit het drop-down menu onder “activiteiten”..