Sponsors

Als stichting zonder winstoogmerk is Stichting Bunkermuseum Den Haag geheel afhankelijk van haar vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Wij verwelkomen elke vorm van bijdrage, financieel, of in natura in de vorm van geleverde werkzaamheden en/of producten.

yourlogoherewebsiteSponsoring is een sponsorovereenkomst en/of samenwerking. Een samenwerking waar beide partijen hun ideeën en verwachtingen afstemmen, en in samenspraak realiseren.

Er zijn vele vormen van sponsoring mogelijk, variërend van éénmalige schenkingen, projectsponsoring, sponsoring in natura e.a. De mogelijkheden die wij U kunnen bieden in de vorm van onze tegenprestatie zijn talrijk en zeer divers.

Vraag via “Contact” in het hoofdmenu onze sponsor informatiemap aan en wij nemen zo snel mogelijk contact met U op. Hopelijk kunnen we U snel als nieuwe sponsor begroeten!