De Stichting

Stichting Bunkermuseum Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. Zij is geheel afhankelijk van haar vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

vrijwilligers1Stichting Bunker Museum Den Haag is vanuit De Haagse Bunkerploeg ontstaan, welke bestaat uit een hechte groep serieuze hobbyisten en liefhebbers welke de afgelopen  tientallen jaren onderzoek hebben gedaan (en doen) naar bunkers en verdedigingswerken.
Wat is ontstaan als een groep hechte vrienden met de “schep in de grond” is in de loop der tijd uitgegroeid naar een gemeenschap van vele vrijwilligers met diverse interesses en hobby’s gerelateerd aan bunkers,  tijdens de tweede wereldoorlog, verdedigingswerken, regionale geschiedenis e.a. ,  met de bunkerlocatie als centraal middelpunt.

Alle vrijwilligers en liefhebbers welke het Bunkermuseum steunen doen dit geheel kosten- en belangeloos.

vrijwilligers4Het aantal vrijwilligers ligt op dit moment boven de 50. De groep vrijwilligers en liefhebbers welke deze stichting dragen variëren in leeftijd van 8 tot 80 jaar oud, jongens, meiden, vrouwen en mannen. Er is geen leeftijdsgrens, het is van allen voor allen. De Stichting Bunkermuseum Den Haag staat ten allen tijde open voor nieuwe vrijwilligers of geïnteresseerden welke op enigerlei wijze willen bijdragen of kennis willen delen.

Stichting Bunkermuseum Den Haag is sinds 2009 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27364459.

Buiten de bestuursfuncties hebben alle vrijwilligers van Stichting Bunkermuseum Den Haag deeltaken gebaseerd op wat zij kunnen, willen, en nog belangrijker,hun voorliefde is. Langdurige verbinding van  vrijwilligers aan een stichting kan alleen als de stichting haar vrijwilligers de mogelijkheid en kansen geeft datgene te doen waar hun voorliefde ligt.

De vrijwilligers van de stichting spreken en zien elkaar niet enkel in het museum. Er is een actief programma binnen de stichting op het gebied van excursies, musea bezoek, bunkerbezoek, en vele andere activiteiten.

richardreneVele van de bij de Stichting Bunkermuseum Den Haag aangesloten vrijwilligers hebben naast hun vrijwilligerswerk een normale baan, zitten nog op school, studeren e.a. Een aantal vrijwilligers geniet al van een welverdiend pensioen, en weer andere combineren het vrijwilligerswerk met een druk huishouden.

Er is echter 1 verbindende factor tussen alle vrijwilligers van Stichting Bunkermuseum Den Haag en dat is passie. Passie voor de stichting, passie voor haar missie, en passie voor haar visie.

De missie waar wij voor staan

“Het zonder winstoogmerk  beheren, onderhouden en voor publiek toegankelijk maken van een bunkerlocatie en hier onze collectie voorwerpen en kennis met betrekking tot het leven en werken in, en het gebruik van deze bunkers  ten tijde van de bezetting in authentieke bunker setting tentoon te stellen,  alsmede de lokale verschrikkingen gepaard gaande met deze bezetting zicht- en tastbaar te maken in de vorm van onze collectie bunker- en bodemvondsten en dit te gebruiken voor geschiedkundige, culturele en educatieve doeleinden.”

 De visie waar wij voor gaan:

-Ontsluiten van de complete archieven en collectie van Stichting Bunkermuseum Den Haag in hun originele context

-Inspireren en betrekken van bezoekers door avontuurlijke en interactieve projecten, presentaties en tentoonstellingen

-Verbinden door een maatschappelijke, en tevens buurtgerichte, betrokkenheid en samenwerking

-Een geschiedkundig verleden omvormen tot een tastbaar heden voor jong en oud

bunkerlogo-klein